Wednesday, 1 March 2017

Eisteddfod yr Ysgol

Yn ein hysgol ni rydym yn dathlu Dydd Gwyl Dewi trwy gynnal Eisteddfod.
Yno rydym yn gwisgo gwisg traddodiadol ac yn canu, adrodd a dawnsio.
In our school we celebrate St David's Day by holding a school Eisteddfod. 
We wear traditional costumes and sing, recite and dance.

No comments:

Post a Comment