Friday, 3 March 2017

Diwrnod y Llyfr
World Book Day

Rydym yn dathlu Diwrnod y Llyfr trwy wisgo i fyny fel ein hoff gymeriad ac yn darllen storiau i ddosbarthiadau eraill.

We celebrate World Book Day by dressing up as our favourite characters from books and by reading stories to the younger children at at school. 

No comments:

Post a Comment