Sunday, 11 September 2016

Polish Marshmallow Challenge

W ramach Projektu "Think outside the Box" realizowanego i finansowanego w programie ERASMUS+ w sobotę 10 września uczniowie pracowali w grupach podejmując "piankowe wyzwanie".
Mieli zbudować wieżę z makaronu, sznurka i taśmy klejącej oraz pianki. Była praca zespołowa, planowanie, emocje, krytyczne myślenie i mnóstwo śmiechu. Relacja poniżej.During the project activities connected with the project "Think outside the Box" under ERASMUS+ on Saturday 10 September our students faced "Marshmallow Challenge". The aim of the activity was build spaghetti and marshmallow tower using string and tape. We had group work, planning, emotions, critical thinking and a lot of fun.
Below you can see short movie:)watch the movie 

No comments:

Post a Comment