Monday, 11 July 2016

Celf hanes Cymru

Welsh History Artwork

Aethon ni ati i astudio Hanes Cymru gan ymchwilio i mewn i brif ddigwyddiadau hanes ein gwlad.
Gweithion ni gyda chrochendy Nantgarw i greu y teils.

We studied Welsh History and researched the main events of Welsh history.
We worked with Nantgarw pottery to create the tiles.

No comments:

Post a Comment